" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Marc Herremans

ONZE DOELSTELLINGEN

Het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) organiseert, coördineert en bewaakt de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek. Het CvKO rapporteert over alle activiteiten aan de Vlaamse Overheid. Hierbij hebben wij volgende doelstellingen:

  • Het sensibiliseren van de doelgroepen op een uniforme, kwalitatieve en resultaatsgerichte manier, om de participatie aan de bevolkingsonderzoeken te optimaliseren
  • Het informeren van de bevolking en de doelgroepen over de voor- en nadelen van de bevolkingsonderzoeken. Zo kan ieder voor zich een goed geïnformeerde keuze maken of hij of zij al dan niet deelneemt aan het onderzoek.
  • Het coördineren en ondersteunen van de verschillende partners die de bevolkingsonderzoeken uitvoeren.
  • Het bewaken en permanent verbeteren van de kwaliteit van de bevolkingsonderzoeken. Het CvKO wil op alle vlakken de hoge kwaliteitsnormen van de European Association for Cancer behalen. Hiervoor worden multidisciplinaire projecten en wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.
  • Het verzamelen en verspreiden van wetenschappelijke kennis en expertise rond kanker en de opsporing ervan.