" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Marc Herremans

LITERATUUR 

1. Jaarrapporten

Jaarrapport 2022.pdf

Berekeningswijze Jaarrapport 2022.pdf

Jaarrapport 2021.pdf

Berekeningswijze Jaarrapport 2021.pdf

Jaarrapport 2020.pdf 

Jaarrapport 2019.pdf

Incidentiecijfers DDK-addendum Jaarrapport 2019.pdf 

Jaarrapport 2018.pdf

Berekeningswijze DDK_2018.pdf

Jaarrapport 2017.pdf 

Jaarrapport 2016.pdf 

Jaarrapport 2015.pdf

Jaarrapport 2014.pdf 

2. Publicaties met data uit het bevolkingsonderzoek

Moet Vlaanderen de leeftijdsgroep voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker verlagen naar 45 jaar?

Klik hier voor deze publicatie.

3. Overige

3.1 Het effect van bepaalde anticoagulantia en plaatsjesaggregatieremmers op het resultaat van de iFOB-test (OC Sensor)

Samenvatting van de Bujanda studie (2014)

3.2 Kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

Op 5 oktober 2015 publiceerden de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel hun gezamenlijk rapport over de kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker in Vlaanderen.

De resultaten tonen aan dat het huidige bevolkingsonderzoek vanuit maatschappelijk perspectief kosteneffectief is en resulteert in een significante mortaliteitsreductie.

Zowel de georganiseerde screening als de georganiseerde screening in combinatie met een realistisch aandeel spontane screening is uiterst kosteneffectief. Er moet wel op worden gewezen dat de technieken voor screening en behandeling van dikkedarmkanker permanent evolueren. Het bevolkingsonderzoek moet daarom regelmatig opnieuw worden geëvalueerd.

Raadpleeg het volledig rapport: "De kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker in Vlaanderen: gezondheidseconomische evaluatie."

Kosteneffectiviteitsstudie Bevolkingsonderzoek DDK 5 oktober 2015

3.3 Bepaling van het socio-economisch profiel niet-deelnemers aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker en Baarmoederhalskanker

Dit rapport kwam tot stand door een koppeling van de CvKO-gegevens aan de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Rapport Kruispuntbank Sociale zekerheid