" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Geen excuses. Doe de stoelgangtest.

WAAROM IS HET BEVOLKINGSONDERZOEK VOOR MANNEN EN VROUWEN VAN 50 TOT EN MET 74 JAAR? 

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker is beperkt tot mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar. Dit betekent dat je uitgenodigd wordt vanaf het jaar waarin je 50 jaar wordt tot en met het jaar waarin je 74 jaar wordt. De Vlaamse overheid volgt hiermee de Europese richtlijnen.

Voor personen ouder dan 74 jaar is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat de voordelen van een bevolkingsonderzoek opwegen tegen de nadelen ervan. Ben je ouder dan 74? Bespreek met je huisarts of het in jouw geval nuttig is om je toch nog tweejaarlijks te laten screenen. Een eventuele screening valt dan wel buiten het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker en is niet gratis. Je betaalt het remgeld.

Denk je dat je een verhoogd risico op dikkedarmkanker hebt, bijvoorbeeld omdat de ziekte in je naaste familie voorkomt? Spreek erover met je huisarts.