" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Marc Herremans

WAAROM IS HET BEVOLKINGSONDERZOEK VOOR MANNEN EN VROUWEN VAN 50 TOT EN MET 74 JAAR? 

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker is beperkt tot mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar. Dit betekent dat je uitgenodigd wordt vanaf het jaar waarin je 50 jaar wordt tot en met het jaar waarin je 74 jaar wordt. De Vlaamse overheid volgt hiermee de Europese richtlijnen.

Ben je jonger dan 50 jaar?
Een recente studie van Stichting Kankerregister (2022) toont aan dat dikkedarmkanker bij de 45-49-jarigen veel minder voorkomt dan bij de 50 – 55 jarigen zowel bij mannen als vrouwen. Deze cijfers blijven ook sinds 2001 stabiel in Vlaanderen. 

Op basis van de analyses werd beslist om de instapleeftijd voor het bevolkingsonderzoek te behouden op 50 jaar, en dus niet te verlagen naar 45. 

Word je nog niet uitgenodigd voor het Bevolkingsonderzoek, maar is er sprake van verhoogd familiaal of genetisch risico, of symptomen en klachten? Contacteer dan zeker je (huis)arts. 

Voor personen ouder dan 74 jaar is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat de voordelen van een bevolkingsonderzoek opwegen tegen de nadelen ervan. Ben je ouder dan 74? Bespreek met je huisarts of het in jouw geval nuttig is om je toch nog tweejaarlijks te laten screenen. Een eventuele screening valt dan wel buiten het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker en is niet gratis. Je betaalt het remgeld.

Denk je dat je een verhoogd risico op dikkedarmkanker hebt, bijvoorbeeld omdat de ziekte in je naaste familie voorkomt? Spreek erover met je huisarts.