" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Marc Herremans

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Het CvKO coördineert de bevolkingsonderzoeken naar kanker en beheert de data van deelname en resultaten.

De data die het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker oplevert zijn verkregen met publieke middelen. Daarom vindt het Centrum voor Kankeropsporing dat deze data ook voor andere publieke belangen moeten kunnen worden ingezet.

Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek belangrijk om de kwaliteit van het bestaande bevolkingsonderzoek te verhogen. Het CvKO stelt daarom deze data onder strikte voorwaarden ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek.

Procedure

Procedure_data_externen_14062021

Bijlage 1, Fair principes

Bijlage 2, Samenwerkingsakkoord

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Beschikbare data

Metadata/Codeboek