" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Marc Herremans

WORDT MIJN PRIVACY GERESPECTEERD?

Ja.

Het gebruik van je persoonlijke gegevens en de verzameling en verwerking van je medische gegevens in het Centrum voor Kankeropsporing staat onder toezicht van een arts. Dit valt allemaal onder het medische beroepsgeheim. Met medische gegevens bedoelen we de informatie op je deelnameformulier en de resultaten van je stoelgangtest.

De geregistreerde medische gegevens worden anoniem (gecodeerd) verwerkt en uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en de evaluatie van het bevolkingsonderzoek. Dit is toegelaten volgens artikel 17, lid 3c, artikel 9, lid 2, h i en j. Meer informatie vind je hier.

De registratie en verwerking van je gegevens gebeurt met de grootste zorg en met respect voor de bepalingen in de wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Je hebt zelf ook het recht op inzage, correctie, aanvulling of wijziging van je gegevens. Dit zolang het niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen waaraan het Centrum voor Kankeropsporing als verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen.

Bij vermoeden van overtreding kan je klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteit.

Het Centrum voor Kankeropsporing werkt vanaf 25 mei 2018 ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.