WAT GEBEURT ER MET MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Je persoonlijke gegevens zijn nodig om het bevolkingsonderzoek vlot te laten verlopen en te evalueren. Ze worden nooit aan derden verstrekt. Het verzamelen, bijhouden en verwerken van je gegevens gebeurt volgens de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden worden de gegevens gecodeerd, zodat je identiteit onherkenbaar is.

Het resultaat van je stoelgangstaal wordt geregistreerd in een beveiligd computersysteem. De geregistreerde medische gegevens worden anoniem verwerkt en uitsluitend gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en de evaluatie van het bevolkingsonderzoek. Dit is toegelaten volgens artikel 17, lid 3c, artikel 9, lid 2, h i en j. Meer informatie vind je hier.

Het Centrum voor Kankeropsporing werkt vanaf 25 mei 2018 ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.