" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Geen excuses. Doe de stoelgangtest.

KAN IK BEZWAAR MAKEN TEGEN HET REGISTREREN VAN HET RESULTAAT VAN MIJN STOELGANGTEST?

Als je je stoelgangstaal samen met het ingevulde deelnameformulier opstuurt, ga je ermee akkoord dat het resultaat van de test aan jou en je (huis)arts wordt bezorgd. Je resultaat mag alleen in het kader van het bevolkingsonderzoek worden opgeslagen en gebruikt.

Als je geen (huis)arts opgeeft aan wie wij het resultaat kunnen bezorgen, wordt je stoelgangstaal niet onderzocht. Bij een afwijkend resultaat moet die arts immers de opvolging verzekeren. Je ontvangt dus ook geen brief met het resultaat van je test.

De resultaten van eventuele bijkomende onderzoeken na een afwijkend resultaat worden enkel geregistreerd door de Stichting Kankerregister. Het Centrum voor Kankeropsporing kent ze niet. Je kunt het Centrum wel laten weten dat je in de toekomst geen uitnodiging meer wenst te ontvangen. Dit kan via deze pagina of via het gratis nummer 0800 60 160.