" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Marc Herremans

KAN IK BEZWAAR MAKEN TEGEN HET GEBRUIK VAN MIJN GEGEVENS OM MIJ UIT TE NODIGEN VOOR EEN BEVOLKINGSONDERZOEK?

Nee, de Vlaamse overheid heeft toestemming van de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer om je gegevens voor de organisatie van dit bevolkingsonderzoek te gebruiken. De Kruispuntbank bezorgt je gegevens aan de Vlaamse overheid. De Commissie waakt over de bescherming van je privacy. Het gebruik van je gegevens verloopt dan ook volledig volgens de wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het verzamelen, bijhouden en verwerken van je gegevens gebeurt volgens de wet van 8/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Bij de verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden worden de gegevens gecodeerd, zodat je identiteit onherkenbaar is.

Je kunt het Centrum voor Kankeropsporing wel laten weten dat je in de toekomst geen uitnodigingsbrieven meer wenst te ontvangen. Dat kan zowel via deze pagina als via het gratis nummer 0800 60 160.