" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Geen excuses. Doe de stoelgangtest.

DE WEG VAN HET STAAL IN HET LABO 

Wat doet het labo met je stoelgangstaal en je deelnameformulier?

  1. Alle stalen komen met de post toe in het centraal labo.
  2. De bubbel-enveloppen met de afnameset en het deelnameformulier worden één voor één geopend en in een bakje gelegd (afbeelding 1).
  3. Een laborant scant de barcode op de afnameset én op het bijgevoegde deelnameformulier. Zo zijn het staal en het deelnameformulier aan elkaar gekoppeld (afbeelding 2).
  4. De flesjes worden nu in een toestel geplaatst en onderzocht op de aanwezigheid van bloed (afbeelding 3). Dit gebeurt volledig automatisch. De resultaten worden elektronisch aan het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) bezorgd. De eraan gekoppelde deelnameformulieren bereiken het CvKO met de post.

Wat doet het Centrum voor Kankeropsporing met je resultaat en je deelnameformulier?

Het CvKO scant je deelnameformulier. Wat niet duidelijk of onleesbaar is, wordt verbeterd. Indien nodig, belt het CvKO je hiervoor op. Daarom vragen we om je telefoonnummer in te vullen op het deelnameformulier.

Als je deelnameformulier volledig is ingevuld en elektronisch werd ingevoerd, wordt het resultaat naar jou en je arts gestuurd. Dat gebeurt binnen de 14 kalenderdagen nadat je de stoelgangtest verstuurde.

AFBEELDING 1

Staal in labo geopend

AFBEELDING 2

Brief wordt ingescanned

AFBEELDING 3

Machine in het opsporen van bloed in staal