" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Geen excuses. Doe de stoelgangtest.

WAT ZIJN DE RISICO'S VAN EEN COLOSCOPIE? 

Na het kijkonderzoek kun je een tijdje last hebben van klachten zoals krampen, buikpijn en winderigheid. Dat is normaal. Als de arts een poliep of stukje weefsel heeft verwijderd, kan je nog een beetje bloed verliezen. Dit kan nog tot 2 weken na het kijkonderzoek gebeuren. Als de klachten niet overgaan of erger worden, contacteer dan meteen je huisarts of de specialist die het kijkonderzoek uitvoerde.

Een coloscopie is een eenvoudig en uiterst veilig onderzoek. Slechts heel uitzonderlijk doen zich tijdens het onderzoek en de bijhorende behandelingen complicaties voor. Het voorkomen en de ernst ervan hangen vooral af van je leeftijd en je conditie.

  • Scheurtje in de darmwand / darmperforatie: het risico op een scheurtje in de darmwand is groter als de darm ernstig ontstoken is en/of als er veel uitstulpingen in de darmwand zitten. Bij een darmperforatie is een ziekenhuisopname vereist. Er kan ook een operatie nodig zijn. De kans op een darmperforatie wordt geschat op 0,1 tot 2 per 1000 coloscopieën.
  • Bloeding: na het wegnemen van weefsel of het verwijderen van een poliep kan een beperkte bloeding optreden. Die kan vrijwel altijd tijdens het onderzoek meteen worden gestopt. Soms treedt een bloeding pas op als je weer thuis bent. Je neemt dan best contact op met je specialist. De kans op bloedingen wordt geschat op 0,1 tot 3,2 per 1000 coloscopieën.
  • Heel uitzonderlijk reageert iemand allergisch op de toegediende medicatie.