" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Marc Herremans

WAAROM WORDEN 45- TOT 49-JARIGEN NIET UITGENODIGD? 

In diverse landen zag men de voorbije jaren een toename van dikkedarmkanker bij mensen onder 50 jaar. Eerder onderzoek in Vlaanderen (in opdracht van het Centrum voor Kankeropsporing  [Van de Veerdonk et al, 2019] toonde geen duidelijke stijging van het voorkomen van dikkedarmkanker bij 45-49-jarigen in Vlaanderen (2001-2013). Stichting Kankerregister heeft dit opnieuw onderzocht voor een langere periode, inclusief de opstart van het bevolkingsonderzoek in 2013 (2001-2019). Ook deze recente studie concludeert dat de incidentie van dikkedarmkanker bij 45-49-jarigen sinds 2001 stabiel blijft in Vlaanderen, zowel bij mannen als vrouwen. De incidentie van dikkedarmkanker ligt ook duidelijk lager dan bij de 50-55-jarigen (die al wel worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek).  
Op basis van deze analyses werd beslist om de instapleeftijd voor het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker te behouden op 50 jaar, en dus niet te verlagen naar 45 jaar. Het Centrum voor Kankeropsporing blijft deze gegevens ook in de toekomst nauw opvolgen.

Wordt jouw patiënt nog niet uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek, maar is er sprake van verhoogd familiaal of genetisch risico, of symptomen en klachten? Bespreek dan samen met jouw patiënt welke opvolging vereist is. 

Klik hier het volledige document (bron Stichting Kankerregister, 2022)
Klik hier voor publicatie van de Veerdonk, 2019