" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Marc Herremans

SOORTEN DIKKEDARMKANKER

Er worden drie vormen van dikkedarmkanker onderscheiden.

1. Sporadische dikkedarmkanker

Deze vorm is goed voor zowat drie kwart van alle dikkedarmkankers. Mensen met deze vorm hebben geen verhoogd familiaal of erfelijk risico op dikkedarmkanker, maar een gewoon of normaal risico. Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker richt zich uitsluitend tot deze groep.

2. Familiale dikkedarmkanker

Deze vorm is goed voor zowat een vijfde van alle dikkedarmkankers. De kanker treft mensen waarvan bij minstens één ouder, broer, zus of kind dikkedarmkanker werd vastgesteld. In feite gaat het om families waarin sporadische kanker vaker dan normaal voorkomt, zonder dat er sprake is van erfelijke dikkedarmkanker. Ouders, broers, zussen en kinderen van mensen die dikkedarmkanker hebben of hadden, hebben een verhoogd risico.

Bij deze vorm is deelnemen aan het bevolkingsonderzoek niet aangewezen. Opvolging door je huisarts of een specialist is beter. Gezien het grotere risico op poliepen en dikkedarmkanker, zijn andere onderzoeken, zoals een coloscopie, aangewezen.   

3. Erfelijke dikkedarmkanker 

Deze vorm is goed voor zowat 5% van alle dikkedarmkankers. Er worden drie soorten erfelijke dikkedarmkanker onderscheiden. 

  • Familiaire Adenomateuze Polyposis (FAP) 

Dit is een aangeboren aandoening. Mensen met dit syndroom hebben honderden dikkedarmpoliepen, vaak al op jonge leeftijd. Als die niet preventief worden verwijderd, ontstaat nagenoeg altijd kanker. 

  • Hereditair Non-Polyposis Colorectaal Carcinoom (HNPCC of Syndroom van Lynch) 

Ook mensen met deze erfelijke aandoening hebben een verhoogd risico op dikkedarmkanker, maar zonder dat ze veel poliepen hebben. 

  • MYH-polyposis 

Net als FAP wordt ook deze soort erfelijke dikkedarmkanker gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal poliepen.