" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Marc Herremans

KEUZE IFOB VERSUS GUAIAC-TEST 

FOB staat voor Fecaal Occult Bloed. FOB-tests sporen dus occult of onzichtbaar bloed op in de stoelgang. Er zijn twee hoofdtypes: immunochemische en guaiac-tests. De consensus in de wetenschappelijke literatuur is dat de iFOB-test superieur is aan de verouderde gFOB-test.

Het werkingsprincipe van immunochemische tests steunt op de binding van specifieke antilichamen op menselijk hemoglobine of andere bloedcomponenten. Ze zijn bovendien meer colonselectief. Anders dan bij een gFOB-test vervallen de restricties betreffende voeding en medicatie. Er is ook slechts één staalname nodig. De gFOB-test vereist meerdere staalafnames.

De gebruiksvriendelijkheid zorgt voor een hogere deelname aan het bevolkingsonderzoek. iFOB-tests hebben een betere sensitiviteit, zonder een onaanvaardbare vermindering van de specificiteit.

De immunochemische test bestaat uit een buisje met schroefdop waaraan een staafje is bevestigd. Daarmee kan de deelnemer een staal van zijn of haar stoelgang nemen. Het buisje wordt vervolgens dichtgeschroefd, waardoor het staal in een oplossing terechtkomt. Voor het bevolkingsonderzoek stuurt de deelnemer het buisje samen met een deelnameformulier portvrij naar het labo.

Een screeningsinstrument voor dikkedarmkanker moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Gebruiksvriendelijk voor de deelnemer. Een staal nemen is eenvoudig.
  2. Gebruiksvriendelijk voor het labo. Automatische en betrouwbare meting.
  3. Geen medicatie- en dieetrestricties vereist.
  4. Selectiviteit voor colorectale bloedingen. Immunochemische tests zijn doorgaans colonselectief.
  5. Mogelijkheid van kwaliteitscontrole van de testresultaten.
  6. Zo hoog mogelijke specificiteit en sensitiviteit voor een kostprijs die min of meer overeenkomt met die van andere screeningsinstrumenten. Bewezen voordelen kunnen een hogere prijs rechtvaardigen.

De iFOB-test scoort op elk vlak beter dan de verouderde gFOB-test.