" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Marc Herremans

IS DE ZELFTEST DIE IK KAN KOPEN BIJ DE APOTHEKER OF VIA HET INTERNET EVEN GOED ALS DE GRATIS IFOB-TEST UIT HET BEVOLKINGSONDERZOEK? 

Bij de stoelgangtest uit het bevolkingsonderzoek wordt het hele proces geregistreerd, van de datum van het onderzoek tot het resultaat van de test en de opvolging. Ook je huisarts is op de hoogte en kan bij een afwijkende test advies geven. Door deze registratie is er voldoende informatie over de efficiëntie van de test en het aantal (voorlopers van) dikkedarmkankers die er wel of niet gevonden worden. Zo kan de kwaliteit van de test onderzocht en permanent bewaakt worden.

Bij de zelftesten uit een apotheek ontbreekt elke registratie. Er is dus geen kwaliteitsbewaking mogelijk. Noch de huisarts, noch het labo zijn op de hoogte van een mogelijk afwijkend resultaat, dus ook de opvolging van een afwijkende zelftest ontbreekt volledig. Door het volledige gebrek aan registratie en kwaliteitsbewaking adviseren wij – indien je niet wenst deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek – een stoelgangtest via de huisarts te laten uitvoeren en geen zelftest te kopen via de apotheek of op het internet.

Ons advies:
  • 50 t.e.m. 74-jarigen: neem gratis deel aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Wil je weten wanneer je je test ontvangt? Bel gratis 0800 60 160.
  • <50 jarigen: Vlaanderen volgt de Europese richtlijnen, die bevelen een bevolkingsonderzoek aan vanaf 50 jaar. Heb je een verhoogd risico? Bespreek dit met je huisarts.
  • 74-plussers: het is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat de voordelen van een bevolkingsonderzoek opwegen tegen de nadelen ervan. Bespreek met je huisarts of het in jouw geval nuttig is om je toch nog tweejaarlijks te laten screenen.
  • Heb je een verhoogd risico? Vraag advies aan je huisarts/specialist