" BLABLABLA
Geen excuses.
Doe de stoelgangtest. "

Marc Herremans

CIJFERS 

In 2022 nam 1 op 2 Vlamingen deel aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.

 • Vrouwen nemen meer deel dan mannen (51.1% versus 45.7%).
 • Per leeftijdsgroep zijn er belangrijke verschillen in deelname aan het bevolkingsonderzoek. Vooral de jongste groepen nemen minder deel:

  • 50-54-jarigen: 40.15%
  • 55-59-jarigen: 48.1%
  • 60-64-jarigen: 58.2%
  • 65-69-jarigen: 58.2%
  • 70-74-jarigen: 54.5%

Raadpleeg hier het volledige jaarrapport 2023. 

De website bevolkingsonderzoek.incijfers.be toont de regionale verschillen in respons- en dekkingsgraad (op gemeentelijk of provinciaal niveau).

Belangrijkste cijfers bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker van 2022

 

Bron: Jaarfiche CvKO en BCR

Lees ook: Wat zijn de mogelijke resultaten van de coloscopie?