Wie kan deelnemen aan dit bevolkingsonderzoek?

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker richt zich tot alle mensen van 51 tot en met 74 jaar die in Vlaanderen wonen. Vanaf 1/01/2020 worden ook de 50-jarigen uitgenodigd.