Waarom is het bevolkingsonderzoek voor mannen en vrouwen van 53 tot en met 74 jaar?

Het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker is beperkt tot mensen van 53 tot en met 74 jaar.

De Vlaamse overheid volgt hiermee grotendeels de Europese richtlijnen. Volgens die richtlijnen zou het onderzoek echter al vanaf 50 jaar moeten starten. We onderzoeken nu of en hoe we dat in de toekomst ook in Vlaanderen kunnen doen.

Voor mensen die ouder zijn dan 74 jaar is nog niet wetenschappelijk aangetoond dat de voordelen van een bevolkingsonderzoek opwegen tegen de nadelen ervan. Ben je ouder dan 74? Bespreek met je huisarts of het in jouw geval nuttig is om je toch nog tweejaarlijks te laten screenen. Een eventuele screening valt dan wel buiten het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker en is niet gratis. Je betaalt het remgeld.

Denk je dat je een verhoogd risico op dikkedarmkanker hebt, bijvoorbeeld omdat de ziekte in je naaste familie voorkomt? Spreek erover met je huisarts.