Literatuur

1. Bepaling van het socio-economisch profiel niet-deelnemers aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker en Baarmoederhalskanker

Dit rapport kwam tot stand door een koppeling van de CvKO-gegevens aan de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

pdf bestandRapport Kruispuntbank Sociale zekerheid.pdf (469 kB)

2. Het effect van bepaalde anticoagulantia en plaatsjesaggregatieremmers op het resultaat van de iFOB-test (OC Sensor)

Samenvatting van de Bujanda studie (2014)

3. Jaarrapporten

Jaarrapport 2021: pdf bestandJaarrapport 2021_CvKO_SKR (3.11 MB)

pdf bestandBerekeningswijze Jaarrapport_2021_DDK (501 kB)

Jaarrapport 2020: pdf bestandJaarrapport 2020.pdf (10.02 MB)

Jaarrapport 2019: pdf bestandJaarrapport 2019_CvKO_SKR.pdf (8.55 MB)

pdf bestandIncidentiecijfers DDK-addendum Jaarrapport 2019.pdf (272 kB)

Jaarrapport 2018: pdf bestandJaarrapport 2018_CvKO_SKR.pdf (2.18 MB)

pdf bestandBerekeningswijze DDK_2018.pdf (2.15 MB)

Jaarrapport 2017: pdf bestandJaarrapport 2017 CvKO_SKR.pdf (9.86 MB)

Jaarrapport 2016: pdf bestandJaarrapport2016CvKO_SKR.pdf (9.21 MB)

Jaarrapport 2015: pdf bestandJaarrapport 2015 CvKO_SKR.pdf (15.29 MB)

Jaarrapport 2014: pdf bestandJaarrapport 2014_cijfers 2013.pdf (1.22 MB)

4. Kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

Op 5 oktober 2015 publiceerden de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel hun gezamenlijk rapport over de kosteneffectiviteit van het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker in Vlaanderen.

De resultaten tonen aan dat het huidige bevolkingsonderzoek vanuit maatschappelijk perspectief kosteneffectief is en resulteert in een significante mortaliteitsreductie.

Zowel de georganiseerde screening als de georganiseerde screening in combinatie met een realistisch aandeel spontane screening is uiterst kosteneffectief. Er moet wel op worden gewezen dat de technieken voor screening en behandeling van dikkedarmkanker permanent evolueren. Het bevolkingsonderzoek moet daarom regelmatig opnieuw worden geëvalueerd.

Raadpleeg het volledig rapport: "De kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker in Vlaanderen: gezondheidseconomische evaluatie."