Mijn gegevens over de bevolkingsonderzoeken kloppen niet in MyHealthViewer, hoe komt dat?

Het doorgeven van de gegevens van het Centrum voor Kankeropsporing aan MyHealthViewer verloopt helaas nog niet rimpelloos. Hierdoor worden onterecht momenten waarop  gegevens door onze software  worden aangepast door Myhealthviewer steeds geïnterpreteerd als een uitnodigingsdatum van het Centrum voor Kankeropsporing, ook al heeft de aanpassing niets met een uitnodiging te maken. MyHealthViewer wordt uitgebaat door de mutualiteiten. We hebben deze fout  gemeld aan de ontwerper van MyHealthviewer en trachten samen met de mutualiteiten dit euvel te verhelpen. Het proces van informatisering verloopt soms met kinderziekten. Onze excuses hiervoor.

Update 24.08.2021