Dekkingsgraad

Je kunt de responsgraad en de totale dekkingsgraad per geslacht en leeftijdscategorie raadplegen op bevolkingsonderzoek.incijfers.be.

Je kunt dit bekijken per gemeente, per zorgregio, per logo, provincie of gewest.

Bekijk hier een animatiefilmpje over de gebruikte terminologie om deelname aan dikkedarmkankerscreening weer te geven.