Cijfers

In 2017 deed 1 op 2 Vlamingen (51.7%) mee aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker.

  • Vrouwen nemen meer deel dan mannen (54.0% versus 49.4%).
  • De middelste leeftijdsgroepen (56.0% bij 60-64 jarigen en 58.0% bij 65-69 jarigen) nemen meer deel dan de jongste (49.1% bij 56-59 jarigen) en de oudste (47.6% bij 70-74 jarigen) leeftijdsgroep.
  • De 55-jarigen werden voor het eerst uitgenodigd in 2017, 44.7% deed mee.

De website bevolkingsonderzoek.incijfers.be toont de regionale verschillen in respons- en dekkingsgraad (op gemeentelijk of provinciaal niveau).

  • In 2017 was 5.7% van alle stalen afwijkend (≥75 ng/ml bloed in de stoelgang). Bijkomend onderzoek (volledige coloscopie) moet dan uitwijzen waarom het staal te veel bloed bevat. 
  • Het resultaat is vaker afwijkend bij mannen (6.9%) dan bij vrouwen (4.6%).
  • In 2016 werden bij 8219 deelnemers één of meerdere poliepen gevonden die kwaadaardig zouden kunnen worden.
  • Bij 850 deelnemers werd een in situ dikkedarmkanker ontdekt (beperkt tot de oppervlakkige slijmlaag van de dikke darm).
  • Bij 874 deelnemers werd een invasieve dikkedarmkanker ontdekt (de tumor is door de darmwand gegroeid).

Lees ook:Wat zijn de mogelijke resultaten van de coloscopie?