Bewuste keuze

De voordelen van een Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker zijn veel groter dan de nadelen ervan. Voor de deelnemers is het niettemin belangrijk dat ze ook die nadelen kennen.

Wat zijn de voordelen?

 • Poliepen, de voorlopers van dikkedarmkanker, of dikkedarmkanker worden vroegtijdig ontdekt, vóór je klachten hebt. De behandeling is dan meestal minder zwaar en je hebt meer kans om te genezen.
 • Door de vroegtijdige opsporing, de hogere genezingskansen én de vaak minder zware behandeling overlijden nu minder mensen aan dikkedarmkanker.
 • De stoelgangtest kun je makkelijk zelf doen. Gewoon bij je thuis. 
 • Het duurt hoogstens 14 kalenderdagen voordat jij en je (huis)arts het resultaat van het onderzoek ontvangen.
 • De afnameset en het onderzoek van je stoelgangstaal in het labo zijn gratis voor alle mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar.
 • De kwaliteit van het onderzoek wordt streng bewaakt en alle resultaten worden nauwgezet opgevolgd.

Wat zijn de nadelen?

 • Geen enkel onderzoek biedt volledige zekerheid. Dat geldt ook voor de stoelgangtest. Soms worden bloedsporen gevonden terwijl er niets aan de hand is. Soms worden geen bloedsporen gevonden terwijl er toch poliepen zijn of later dikkedarmkanker wordt vastgesteld. Poliepen bloeden immers niet altijd.
 • De stoelgangtest is een momentopname. Daarom wordt de test best om de 2 jaar herhaald. Maar poliepen of dikkedarmkanker kunnen ook tussen twee stoelgangtesten in ontstaan. Heb je klachten? Stap naar je arts.
 • Het resultaat laat even op zich wachten. Je ontvangt het, net als je arts, hoogstens 14 kalenderdagen later. Intussen maak je je misschien zorgen. En als je tenslotte verneemt dat je staal afwijkend was, zorgt dat wellicht voor extra stress.
 • Als het resultaat afwijkend is, moet je een coloscopie ondergaan. Pas daarna weet je zeker of je dikkedarmkanker hebt of niet. Dat kan voor spanning zorgen. Wijst de coloscopie uit dat er niets aan de hand is, dan was je nodeloos ongerust. Een coloscopie is een eenvoudig en uiterst veilig onderzoek. Slechts heel uitzonderlijk doen zich tijdens het onderzoek en de bijhorende behandelingen complicaties voor. Meer informatie vind je hier.
 • Het is mogelijk dat je onnodig wordt behandeld. Poliepen, de voorlopers van dikkedarmkanker, groeien heel langzaam en worden niet altijd kwaadaardig. Tijdens een coloscopie worden ze hoe dan ook verwijderd, ook als ze nooit kwaadaardig zouden worden. Dat is er immers niet aan te zien. 
 • Enkele mensen bij wie het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker ontdekt, zullen toch nog aan de ziekte overlijden. De overlevingskansen hangen af van het stadium waarin de kanker zich bevindt.

Het bevolkingsonderzoek streeft naar een goed evenwicht tussen voldoende kankers opsporen en niet te veel mensen nodeloos ongerust maken. Het voldoet aan de Europese normen die hiervoor zijn vastgelegd.